รหัสสินค้า :74LS123D
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS123D Texas

Contact us