รหัสสินค้า :74LS123N
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS123N Texas

Contact us