รหัสสินค้า :1MBI600NN-060-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600NN-060-03 Fuji Electric

Contact us