รหัสสินค้า :74LS132
ผู้ผลิต :Fairchild Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

74LS132 Fairchild Semiconductor

Contact us