รหัสสินค้า :74LS147N
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS147N Texas

Contact us