รหัสสินค้า :74LS194
ผู้ผลิต :Fairchild Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

74LS194 Fairchild Semiconductor

Contact us