รหัสสินค้า :1MBI600NP-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600NP-060 Fuji Electric

Contact us