รหัสสินค้า :74LS240
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS240 Texas

Contact us