รหัสสินค้า :74LS244
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS244 Texas

Contact us