รหัสสินค้า :74LS28
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

74LS28 Motorola

Contact us