รหัสสินค้า :74LS32
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS32 Texas

Contact us