รหัสสินค้า :74LS393N
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74LS393N Fairchild

Contact us