รหัสสินค้า :74LS42N
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

74LS42N Motorola

Contact us