รหัสสินค้า :74LV245
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74LV245 Philips

Contact us