รหัสสินค้า :74LVC245APW
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74LVC245APW Philips

Contact us