รหัสสินค้า :1MBI600PX-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600PX-120 Fuji Electric

Contact us