รหัสสินค้า :74LVC257ADB
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74LVC257ADB Philips

Contact us