รหัสสินค้า :74VHC123AMX
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74VHC123AMX Fairchild

Contact us