รหัสสินค้า :74VHC164
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74VHC164 Fairchild

Contact us