รหัสสินค้า :74VHC164N
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74VHC164N Fairchild

Contact us