รหัสสินค้า :75329D
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : MOSFET

75329D Fairchild

Contact us