รหัสสินค้า :1MBI600PX-140
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600PX-140 Fuji Electric

Contact us