รหัสสินค้า :1MBI600U4-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600U4-120 Fuji Electric

Contact us