รหัสสินค้า :7MBI100N-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI100N-060 Fuji Electric

Contact us