รหัสสินค้า :7MBI100U4E-120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI100U4E-120-50 Fuji Electric

Contact us