รหัสสินค้า :7MBI150SA-060B-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI150SA-060B-50 Fuji Electric

Contact us