รหัสสินค้า :7MBI40N-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI40N-120 Fuji Electric

Contact us