รหัสสินค้า :7MBI75N-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI75N-060 Fuji Electric

Contact us