รหัสสินค้า :7MBI75SA-120B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBI75SA-120B Fuji Electric

Contact us