รหัสสินค้า :7MBP100NA060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP100NA060-01 Fuji Electric

Contact us