รหัสสินค้า :7MBP150KB060-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP150KB060-03 Fuji Electric

Contact us