รหัสสินค้า :7MBP150RA060-05
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP150RA060-05 Fuji Electric

Contact us