รหัสสินค้า :7MBP150RA060-06
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP150RA060-06 Fuji Electric

Contact us