รหัสสินค้า :7MBP150RA120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP150RA120 Fuji Electric

Contact us