รหัสสินค้า :7MBP50JA120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50JA120 Fuji Electric

Contact us