รหัสสินค้า :7MBP50NA060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50NA060 Fuji Electric

Contact us