รหัสสินค้า :7MBP50RA060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50RA060-01 Fuji Electric

Contact us