รหัสสินค้า :7MBP50RA120-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50RA120-03 Fuji Electric

Contact us