รหัสสินค้า :7MBP50RA120-55
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50RA120-55 Fuji Electric

Contact us