รหัสสินค้า :7MBP75JB060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP75JB060-01 Fuji Electric

Contact us