รหัสสินค้า :7MBR100SB060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR100SB060 Fuji Electric

Contact us