รหัสสินค้า :7MBR100SD060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR100SD060 Fuji Electric

Contact us