รหัสสินค้า :7MBR10SA120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR10SA120 Fuji Electric

Contact us