รหัสสินค้า :7MBR10SA120-70
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR10SA120-70 Fuji Electric

Contact us