รหัสสินค้า :7MBR10SA120F-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR10SA120F-01 Fuji Electric

Contact us