รหัสสินค้า :7MBR10U2S120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR10U2S120-50 Fuji Electric

Contact us