รหัสสินค้า :7MBR10UG120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR10UG120-50 Fuji Electric

Contact us