รหัสสินค้า :7MBR15LC120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15LC120 Fuji Electric

Contact us