รหัสสินค้า :7MBR15NE120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15NE120 Fuji Electric

Contact us