รหัสสินค้า :7MBR15NE120-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15NE120-01 Fuji Electric

Contact us